HP Deskjet 3645 Color Inkjet Printer - virheviestit

background image

virheviestit

paperi lopussa

Jos syöttölokerossa on paperia

1. Tarkista seuraavat asiat:

syöttölokerossa on riittävästi paperia (vähintään kymmenen arkkia)

syöttölokerossa ei ole liikaa paperia

paperipino koskettaa syöttölokeron takaseinää.

2. Työnnä paperiohjainta siten, että se tulee

tiiviisti

paperin reunaa vasten.

Jos syöttölokero on tyhjä

1. lisää lokeroon paperia.

2. Työnnä paperi niin pitkälle kuin se menee.

3. Työnnä paperiohjainta siten, että se tulee

tiiviisti

paperin reunaa vasten.

Virran merkkivalon vilkkuessa näkyy virheilmoitus

Lue virheilmoituksessa kuvattu ongelma ja sen ratkaisutapa.

Katso lisätiedot kohdasta

virtavalo vilkkuu

.

Näyttöön tulee virheviesti 'virhe kirjoitettaessa kohteeseen USB-portti'.

Tulostin ei ehkä saa asianmukaisia tietoja toisesta USB-laitteesta tai USB-
keskittimestä. Kytke tulostin suoraan tietokoneen USB-porttiin.

Näyttöön tulee virheviesti Virhe kirjoitettaessa kohteeseen LPT1.

Jos tulostin on yhteydessä tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä, kaapeli on
saattanut olla irti ennen ohjelmiston asentamista.

Poista ohjelman asennus ja asenna se sitten uudelleen.

Poista ohjelmiston asennus napsauttamalla tätä.

Näyttöön tulee viesti 'kaksisuuntaisen tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen
ei onnistu' tai 'tulostin ei vastaa'

Tiedonsiirtoyhteys tulostimen ja tietokoneen välillä ei välttämättä toimi, jos USB-
kaapeli on liian pitkä.

Jos saat tämän virheilmoituksen, varmista, että USB-kaapeli on korkeintaan viisi
metriä pitkä.

background image