HP Deskjet 3645 Color Inkjet Printer - nízká kvalita tisku

background image

nízká kvalita tisku

pruhy a chybìjící čáry

Pokud na vytištìných stránkách chybìjí čáry nebo body nebo se na nich objevují pruhy, v tiskových kazetách

dochází inkoust

nebo je potøeba je

vyčistit

.

tisk je vybledlý

Zkontrolujte, zda je nainstalována černá tisková kazeta.
Jsou-li texty a obrázky na výtisku vybledlé, možná tisknete pouze s použitím trojbarevné tiskové
kazety. K trojbarevné tiskové kazetì nainstalujte i černou tiskovou kazetu. Získáte tak optimální
kvalitu černobílého tisku.

Zkontrolujte, zda v nìkteré z tiskových kazet

nedochází inkoust

.

Pokud v tiskové kazetì dochází inkoust, zvažte výmìnu této tiskové kazety. Správná typová čísla
kazet najdete v části

tiskové kazety

.

Zkontrolujte, zda byla z tiskových kazet odstranìna ochranná plastová páska.

1. plastová páska

Zkuste nastavit vyšší kvalitu tisku.

zvýšení množství inkoustu

1. Otevøete dialogové okno

Další funkce

.

2. Posuòte jezdec

Množství inkoustu

smìrem k hodnotì

Silný

.

3. Posuòte jezdec

Doba schnutí

smìrem k hodnotì

Více

.

4. Klepnìte na tlačítko

OK

>

OK

.

tisknou se prázdné stránky

Na tiskových kazetách patrnì zùstala ochranná plastová páska. Zkontrolujte, zda byla tato plastová
páska z tiskových kazet odstranìna.

V tiskových kazetách patrnì

došel inkoust

. Vymìòte jednu nebo obì prázdné tiskové kazety.

background image

na stránce je pøíliš málo nebo pøíliš mnoho inkoustu

nastavení množství inkoustu a doby schnutí

1. Otevøete dialogové okno

Další funkce

.

2. Posuòte jezdec

Množství inkoustu

smìrem k hodnotì

Svìtlý

nebo

Silný

.

Pokud zvýšíte množství inkoustu, posuòte jezdec

Doba schnutí

smìrem k

hodnotì

Více

, abyste zabránili rozmazání inkoustu.

3. Klepnìte na tlačítko

OK

, poté klepnìte na tlačítko

OK

ještì jednou.